Hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ trường Đại học Luật TP.HCM đối với tân sinh viên khóa 48

HƯỚNG DẪN

THỦ TỤC CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG VỀ ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN KHÓA 48

-----

  * Bước 1: Xin Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và nhận túi hồ sơ Đảng viên

              Tân sinh viên là đảng viên chuẩn bị 2 loại giấy tờ sau:

- Bản tự kiểm điểm: Đảng viên viết Bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên của năm trước và thời gian trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng.

- Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng: Đảng viên viết Đơn xin chuyển sinh hoạt đảng gửi về cấp ủy cơ sở để giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

- Bản photo Giấy báo nhập học do Trường Đại học Luật TP.HCM cấp (không cần công chứng)

Và gửi cho Chi ủy nơi đang sinh hoạt đảng (Trường phổ thông/địa phương) để được Giới thiệu sinh hoạt Đảng về Đảng bộ Trường Đại học Luật TP.HCM. Chi ủy sẽ viết Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và hướng dẫn các bước tiếp theo để đảng viên nhận túi Hồ sơ Đảng viên (đã được niêm phong).

Lưu ý: Cách ghi giấy giới thiệu:

+ Mục “kính gửi”: Ghi: Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM

+ Mục: “được sinh hoạt đảng ở đảng bộ (chi bộ) cơ sở”: Ghi: “Đảng bộ Trường Đại học Luật TP.HCM”

* Bước 2: Gửi hồ sơ về cho Văn phòng Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM

Đảng viên mang hồ Hồ sơ Đảng viên (còn nguyên niêm phong) nộp về Văn phòng Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM tại địa chỉ: 48 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Gặp đồng chí: Lê Thị Hương)

Lưu ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt, đảng viên phải gửi về cho Văn phòng Đảng ủy Khối. Nếu Giấy giới thiệu không đảm bảo thời hạn trên thì liên hệ tổ chức đảng tại địa phương đề nghị cấp đổi giấy mới để đảm bảo các tiến độ về mốc thời gian theo quy định.

* Bước 3: Nộp hồ sơ về Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Luật TP.HCM.

Đảng viên nhận lại hồ sơ từ Văn phòng Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM (để nguyên niêm phong) và nộp cho Văn phòng Đảng ủy Trường tại địa chỉ: Phòng A805, Số 2 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP.HCM (Gặp đồng chí: Hiếu)

* Bước 4: Văn phòng Đảng ủy trường tiếp nhận Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng từ đảng viên và phân về các chi bộ sinh viên để sinh hoạt.  

- Văn phòng Đảng ủy tiếp nhận và ghi tên đảng viên vào sổ Danh sách đảng viên của Đảng bộ, sau đó tiếp tục giới thiệu đảng viên đến các Chi bộ sinh viên để sinh hoạt.

- Chi ủy chi bộ sinh viên tiếp nhận và ghi tên đảng viên vào sổ Danh sách đảng viên của chi bộ, Chi ủy ký xác nhận vào Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng.

- Hoàn thành thủ tục tiếp nhận ở cấp cơ sở.  

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ, đảng viên liên hệ với Văn phòng Đảng ủy trường, điện thoại 028 39400989- số nội bộ 180 hoặc trực tiếp đồng chí Phan Thị Hiếu (096.155.0598) để được hỗ trợ.

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

--%>
Top