Giới thiệu

VĂN PHÒNG: 

Trụ sở: Phòng A.805, Cơ sở Nguyễn Tất Thành (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

Điện thoại: (848) 39400989, số máy nhánh: 160

Email: Vpduy@hcmulaw.edu.vn

 


NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG:

Được thành lập theo Quyết định số 2259/QĐ-ĐHL ngày 12/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Đảng ủy Trường, Công đoàn Trường về công tác đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; công tác công đoàn theo quy định và nhiệm vụ khác do Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường giao.

 TỔ CHỨC - NHÂN SỰ - NHIỆM VỤ:

Họ tên – Chức vụ

Phụ trách

ntan

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thành An

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 39400989 /160

Email: ntan@hcmulaw.edu.vn

* Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Đảng ủy.

* Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

- Quy hoạch cán bộ;

- Xây dựng Quy chế làm việc;

- Xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn, Đề án;

- Tham mưu nội dung các cuộc họp BTV, BCH Đảng bộ, Hội nghị Đảng viên,...

- Khen thưởng – Kỷ luật

- Tổ chức Đại hội Đảng bộ, các Hội nghị: học Nghị quyết, Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Sơ kết, Tổng kết,...

- Xác minh lý lịch (nơi khác chuyển đến Đảng ủy Trường);

- Thủ tục xác minh lý lịch (Đảng ủy Trường chuyển đi xác minh).

- Tiếp nhận và theo dõi hồ sơ kết nạp đảng viên mới;

- Công tác Kiểm tra – Giám sát trong Đảng;

- Công tác Tổng hợp – Báo cáo – Thống kê;

- Quản trị website đơn vị, phần mềm quản lý đảng viên, đăng ký lịch tuần;

- Sưu tra lý lịch của người xin vào Đảng;

- Quản lý dấu, chữ ký lãnh đạo;

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm;

thong

Cán bộ Văn phòngPhan Thị Hiếu

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 39400989 /160

Email: 

- Tiếp nhận và theo dõi hồ sơ chuyển chính thức;

- Xây dựng và ban hành tờ trình, nghị quyết, quyết định kết nạp đảng viên mới, công nhận chuyển đảng chính thức;

- Chuyển sinh hoạt Đảng nội bộ, đi và đến trong nước hoặc ngoài nước;

-  Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời;

- Giảm hoặc miễn sinh hoạt Đảng, đóng đảng phí;

- Quản lý, theo dõi và báo cáo về tình hình Đảng phí;

- Lập dự toán và thanh, quyết toán tài chính của Đảng;

- Văn thư, lưu trữ;

- Kê khai bổ sung lý lịch đảng viên hàng năm;

- Phổ biến, tuyên truyền thông tin nội bộ của Đảng;

- Tổ chức các Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị;

- Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ đảng viên

- Sao y hồ sơ đảng viên, sao lục văn bản, hồ sơ;

- Phát thẻ Đảng;

- Huy hiệu Đảng;

- Giới thiệu sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú theoQuy định số 213-QĐ/TW;

- Quản lý các loại phôi, tài sản và văn phòng phẩm của Văn phòng;

- Liên hệ công tác, báo cáo và tiếp nhận các văn bản, tài liệu, hồ sơ từ Đảng ủy Khối;

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm;--%>
Top