Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
 1 Vũ Văn Nhiêm 

Bí thư Đảng ủy

Bí thư Chi bộ Khoa Luật HC-NN

Chủ tịch Hội đồng Trường

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

Đảng ủy - Hội đồng trường 
2 Bùi Xuân Hải

Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ nhiệm UBKT

Nguyên Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
3 Lê Trường Sơn

Ủy viên Thường vụ

Phó Chủ nhiệm UBKT

Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
Nguyễn Thành An 

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Bí thư Chi bộ Khối phòng trung tâm 4

Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn

Giám đốc Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn trường

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên
5 Trần Việt Dũng  

Ủy viên Ban Chấp hành

Bí thư Chi bộ Khoa Luật Quốc tế

Trưởng khoa Luật Quốc tế   Khoa Luật Quốc tế
6 Đỗ Văn Đại  

Ủy viên Ban Chấp hành

Bí thư Chi bộ Khoa Luật Dân sự

 Trưởng khoa Luật Dân sự   Khoa Luật Dân sự 
7 Nguyễn Thành Bá Đại  

Ủy viên Ban Chấp hành

Bí thư Chi bộ Sinh viên 5

Bí thư Đoàn trường   Phòng Công tác sinh viên
8 Lê Văn Hiển

Ủy viên Ban Chấp hành

Bí thư Chi bộ Khối Phòng Trung tâm 2

Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo
9 Nguyễn Thị Phương Hoa

Ủy viên Ban Chấp hành

Bí thư Chi bộ Khoa Luật Hình sự

Trưởng khoa Luật Hình sự  Khoa Luật Hình sự 
10 Lê Thị Thúy Hương Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng Phòng Quản lý NCKH&HTQT

Chủ tịch Công đoàn trường

Phòng Quản lý NCKH&HTQT 
11 Nguyễn Quốc Vinh  Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng khoa Khoa học cơ bản    Khoa Khoa học cơ bản

--%>
Top