Họp giao ban định kỳ giữa Thường trực Đảng ủy với VP Đảng ủy và các CBSV, Đoàn trường, HSV

 Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá, rà soát định kỳ công tác Đảng tại các chi bộ sinh viên, công tác phối hợp hoạt động giữa Văn phòng Đảng ủy với Đoàn trường và các chi bộ sinh viên, từ đó đưa ra những giải pháp kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắt để nâng cao chất lượng hoạt động của đảng viên, sinh viên tại các chi bộ sinh viên.

Sáng 8/11/2018, tại A901 Trường Đại học Luật TP. HCM đã diễn ra buổi họp giao ban định kỳ giữa Thường trực Đảng ủy với Văn phòng Đảng ủy và các chi bộ Sinh viên, Đoàn trường, Hội Sinh viên với sự tham dự của Đ/c Bùi Xuân Hải – Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy làm chủ tọa, Đ/c Nguyễn Thành An – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Đ/c Nguyễn Thành Bá Đại – Bí thư Đoàn trường, chủ tịch Hội sinh viên, Đại diện Ban Tổ chức Xây dựng Đoàn trường và chi ủy các chi bộ sinh viên.


Toàn cảnh buổi họp giao ban sáng ngày 8/11/2018

Tại buổi họp, đ/c Nguyễn Thành An đã báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy tại cuộc họp giao ban vào ngày 30/5, theo đó dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy trong thời gian qua đã tích cực tổ chức Hội nghị tập huấn cấp ủy, xây dựng các buổi mẫu, sổ họp thống nhất dùng chung trong toàn Đảng bộ, phối hợp các chi bộ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp khắc phục hầu hết các trường hợp chậm chuyển đảng chính thức, chậm chuyển sinh hoạt đảng,… cũng như xây dựng hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Văn phòng và Đoàn trường, các chi bộ sinh viên. Đồng chí cũng trao đổi một số vấn đề phát sinh cần thống nhất để thực hiện như thẩm quyền và quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú từ Đoàn trường sang chi bộ sinh viên, thẩm quyền giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia học các lớp cảm tình đảng,…

Đại diện các chi bộ và Đoàn trường đã có nhiều phát biểu trao đổi về thực tiễn có nhiều khó khăn trong việc triển khai và thu hút đảng viên, đoàn viên tham gia các hoạt động mang tính chính trị, tư tưởng. Vấn đề tổ chức sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới liên tục với nhiều hình thức  khác nhau, tuy nhiên vẫn còn tình trạng đảng viên thụ động, chưa phát huy tính sôi nổi trong các buổi sinh hoạt.

Đ/c Bùi Xuân Hải – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy lắng nghe các ý kiến trao đổi trong buổi họp

Lắng nghe và kết luận tại cuộc họp đ/c Bùi Xuân Hải nhấn mạnh: cấp ủy các chi bộ sinh viên cần quán triệt việc thường xuyên trau dồi về đạo đức, chính trị, nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề không thể thiếu. Các chi bộ và Đoàn trường cần tiếp tục phát huy những kết quả trong thời gian vừa qua và đầu tư các giải pháp, mô hình mới nhằm mềm hóa hoạt động này trong thực tiễn để thu hút đảng viên, đoàn viên tham gia qua các hoạt động cụ thể. Bên cạnh đó, Thường trực Đảng ủy cũng kết luận một số nội dung sau:

1) Các đơn vị nhanh chóng triển khai quán triệt và thực hiện Quy chế phối hợp đã ký kết;

2) Phê bình cấp ủy chi bộ Sinh viên 3 đã không tham gia họp. Cũng như nhắc nhở chi bộ sinh viên 3 nhanh chóng thực hiện các giải pháp để khắc phục tình trạng đảng viên trễ chuyển đảng chính thức và đảng viên đã tốt nghiệp còn sinh hoạt tại chi bộ cũng như hoàn thiện công tác kiện toàn cấp ủy;

3) Các chi bộ sinh viên triển khai cho tất cả các đảng viên thực hiện việc báo cáo và cập nhật thông tin thường trú và nơi tạm trú hiện nay để phục vụ cho công tác quản lý, lấy nhận xét 76 và phân loại sắp tới.

4) Giao Văn phòng Đảng ủy dự thảo thêm tiêu chí để xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên là sinh viên, theo hướng định lượng cụ thể về tiêu chí học tập, rèn luyện,…

5) Thống nhất tháng 3 và tháng 10 hàng năm, Đoàn trường sẽ tiến hành trao và chuyển danh sách đoàn viên ưu tú sang cho các chi bộ sinh viên để các chi bộ sinh viên theo dõi, hướng dẫn và cử tham gia học các lớp cảm tình Đảng. Đồng thời, danh sách này cũng được chuyển cho Văn phòng Đảng ủy để theo dõi. Công tác giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia các lớp cảm tình Đảng được thực hiện theo đúng quy trình của Hướng dẫn 06-HD/TCTU-TĐTPHCM, ngày 19/02/2008 giữa Ban Tổ chức Thành ủy và Thành đoàn TP.HCM.

6) Giao Văn phòng Đảng ủy phối hợp các đơn vị tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Thường vụ Đảng ủy với đảng viên khóa 43 mới chuyển sinh hoạt về Đảng bộ Trường vào cuối tháng 11/2018. Và vào tháng 12/2018 tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên là sinh viên để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đảng viên, đồng thời tuyên dương giới thiệu các gương điển hình, các mô hình hay hiệu quả trong tổ chức hoạt động và sinh hoạt tại các chi bộ sinh viên.

Nội dung: Nam Phương – An Nguyễn

Hình ảnh: Khánh Linh

Ban Truyền thông ULAW
 

 

--%>
Top