Hội nghị công bố các Quyết định sắp xếp lại các chi bộ sinh viên và ký kết quy chế phối hợp

Phổ biến đến các chi bộ sinh viên về việc sắp xếp lại các chi bộ dựa trên quyết định của Đảng ủy Trường, đồng thời thống nhất về công tác phối hợp hoạt động giữa các đơn vị là mục tiêu mà Hội nghị nhắm đến.


Toàn cảnh buổi hội nghị

Vào chiều ngày 01/10/2019, tại A.905 trường Đại học Luật TP.HCM, hội nghị giữa Văn phòng Đảng ủy và Chi bộ sinh viên được diễn ra với sự tham dự của PGS.TS. Bùi Xuân Hải – Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy làm chủ tọa, Đ/c Nguyễn Thành An – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy và Chi ủy các chi bộ Sinh viên, Ban Thường vụ Đoàn trường, Thường trực Hội Sinh viên.

Đ/c Nguyễn Thành An công bố QĐ 300/ĐU về việc sắp xếp lại các chi bộ sinh viên trực thuộc Đảng bộ.

Hội nghị bao gồm 2 nội dung chính: Công bố quyết định sắp xếp lại các chi bộ sinh viên và ký kết quy chế phối hợp hoạt động. Mở đầu, Đ/c Nguyễn Thành An công bố Quyết định về việc sắp xếp lại các chi bộ sinh viên trực thuộc Đảng bộ theo QĐ 300/ĐU. Cụ thể, các được sắp xếp lại và thành lập thêm 02 chi bộ sinh viên như sau:

+  Chi bộ Sinh viên 1, gồm các đảng viên là sinh viên Khoa Luật Thương mại và một số cán bộ, giảng viên (danh sách đảng viên kèm theo)

+ Chi bộ Sinh viên 2, gồm các đảng viên là sinh viên khoa Luật Dân sự và một số cán bộ, giảng viên (danh sách đảng viên kèm theo).

+ Chi bộ Sinh viên 3, gồm các đảng viên là sinh viên Khoa Luật Hành chính – Nhà nước và  một số cán bộ, giảng viên (danh sách đảng viên kèm theo).

+ Chi bộ Sinh viên 4, gồm các đảng viên là sinh viên các lớp thuộc chương trình đào tạo đặc biệt (Chất lượng cao, tăng cường tiếng Pháp (AUF), tăng cường tiếng Nhật (CJL) (danh sách đảng viên kèm theo).

+ Chi bộ sinh viên 5, gồm các đảng viên là sinh viên Khoa Quản trị (Ngành Quản trị Luật, Quản trị Kinh doanh và sinh viên đang học các lớp thuộc chương trình chất lượng cao Quản trị - Luật, chất lượng cao Quản trị Kinh doanh) và sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh (danh sách đảng viên kèm theo).

+ Thành lập Chi bộ sinh viên 6, gồm các đảng viên là sinh viên Khoa Luật Hình sự và một số cán bộ, giảng viên (danh sách đảng viên kèm theo).

+ Thành lập Chi bộ sinh viên 7, gồm các đảng viên là sinh viên Khoa Luật Quốc tế và ngành Luật Thương mại Quốc tế (danh sách đảng viên kèm theo).


PGS.TS. Bùi Xuân Hải chỉ đạo các công việc cụ thể cho các chi bộ trong buổi hội nghị

Sau đó, PGS.TS Bùi Xuân Hải cho ý kiến chỉ đạo với sự thay đổi trong cách sắp xếp này, các chi bộ cần sắp xếp thời gian tập trung chấn chỉnh, ổn định lại để các chi bộ hoạt động thật nề nếp, đạt hiệu quả thiết thực và phát huy việc hỗ trợ, gắn kết các đảng viên. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy còn nhấn mạnh nhằm đảm bảo chất lượng đảng viên, các chi bộ cần phải lưu tâm tạo điều kiện và hỗ trợ các đảng viên mới là tân sinh viên được kết nạp Đảng ở cấp THPT mới được chuyển sinh hoạt Đảng về các chi bộ.

Đồng thời, trong phần 1 này, các quyết định về việc điều chuyển sinh hoạt đảng nội bộ từ ngày 01/10/2019 cũng được công bố, chi tiết:

 + Điều chuyển các đồng chí Lê Nhật Bảo, đồng chí Trần Linh Huân về sinh hoạt đảng tại chi bộ Sinh viên 1.

 + Điều chuyển đồng chí Trương Thị Minh Thùy, đảng viên chi bộ Khoa Luật Hành chính – Nhà nước về sinh hoạt đảng tại Chi bộ Sinh viên 3

 + Điều chuyển đồng chí Trần Ngọc Lan Trang, đảng viên chi bộ Khoa Luật Hình sự về sinh hoạt đảng tại chi bộ Sinh viên 6.

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thương thôi giữ chức Bí thư chi bộ sinh viên 1 và chuyển về sinh hoạt đảng tại chi bộ Khoa Luật Thương mại

Kết thúc phần 1, Hội nghị tiếp tục được triển khai với nội dung ký kết bản ghi nhớ về công tác phối hợp giữa Văn phòng Đảng ủy với Ban chấp hành Đoàn trường và các Chi bộ sinh viên. Bảng ghi nhớ này được xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thông tin xuyên suốt, phối hợp hoạt động giữa Đoàn – Hội trường và Chi bộ Sinh viên, Văn phòng Đảng ủy, từ đó giúp hình thành sự thống nhất trong hoạt động phong trào, nâng cao chất lượng các chương trình.


Đại diện các chi bộ cùng thống nhất ký vào bản ghi nhớ

Kết thúc buổi hội nghị, chủ tọa lấy ý kiến trao đổi của các chi bộ tham gia và dặn dò công việc chuẩn bị cho Đại hội các chi bộ, Đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Nội dung: Đỗ Thư

Media: Nam Hiếu

Ban truyền thông Ulaw

--%>
Top