Đảng ủy mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam - năm 2019

Khóa học nhằm bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được nội dung cơ bản và quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ Đảng và một số kiến thức cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học viên của Lớp nhận thức Đảng là những cá nhân ưu tú, có nguyện vọng tìm hiểu và mong muốn gia nhập Đảng, được tín nhiệm và giới thiệu để tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng

Sáng ngày 28/09, tại Hội trường A1002 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Buổi khai giảng khóa học bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Mở đầu Buổi khai giảng, đồng chí Nguyễn Thành An - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã phát biểu về mục đích cũng như yêu cầu của lớp học, quá trình tham gia các lớp học, làm bài thu hoạch và xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.


Đồng chí Nguyễn Thành An - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng khóa học

Khóa học sẽ kéo dài trong 02 ngày 28-29/9/2019 do TS. Nguyễn Thị Rồi - Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản sẽ phụ trách giảng dạy với vai trò là báo cáo viên. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm bài thu hoạch, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, học tập để có thể đủ điều kiện được xem xét và kết nạp vào Đảng trong tương lai.

TS. Nguyễn Thị Rồi - Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản là báo cáo viên của khóa học

Khóa học với sự tham gia của sinh viên các khóa 41, 42 và 43 cùng nhiều cán bộ, giảng viên có mong muốn tìm hiểu và gia nhập Đảng

Nội dung: Anh Thư

Hình ảnh: Đăng My

Ban Truyền thông Ulaw

 

 

 

 


--%>
Top