Đảng ủy Khối chuẩn y chức danh Bí thư và Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 07/11/2019, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh đã ban hành các Quyết định số 470-QĐ/ĐUK và Quyết định số 471-QĐ/ĐUK về việc chuẩn y bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020, theo đó:

- Quyết định số 471-QĐ/ĐUK, ngày 07/11/2019: Chuẩn y bổ sung đồng chí Trần Hoàng Hải - ủy viên Ban Thường vụ vào chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020 (đồng chí Trần Hoàng Hải, hiện giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường).


Đ/c Trần Hoàng Hải – Tân Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Quyết định số 470-QĐ/ĐUK, ngày 07/11/2019: Chuẩn y bổ sung đồng chí Vũ Văn Nhiêm - ủy viên Ban Chấp hành vào Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020 (đồng chí Vũ Văn Nhiêm, hiện giữ chức vụ Trưởng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh).

 Đ/c Vũ Văn Nhiêm (người đang phát biểu) – Tân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020


Như vậy, Đảng ủy Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020, hiện nay gồm có:

1. Đồng chí Trần Hoàng Hải – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường.

2. Đồng chí Bùi Xuân Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

3. Đồng chí Vũ Văn Nhiêm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư chi bộ.

4. Đồng chí Võ Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Khoa Luật Hình sự.

5. Đồng chí Lê Trường Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ.

6. Đồng chí Lê Văn Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Bí thư chi bộ.

7. Lê Thị Thúy Hương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng NCKH&HTQT.

Bài: Văn phòng Đảng ủy

Hình: Ban Truyền thông Ulaw và Đoàn Khoa Luật HC-NN

--%>
Top