Tài liệu, biểu mẫu phục vụ công tác kiểm điểm, phân loại năm 2018

ĐẢNG BỘ KHỐI ĐH, CĐ TP. HCM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

TÀI LIỆU

PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ,

XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN NĂM 2018

(Nhấp vào tên văn bản, biểu mẫu để tải về)

STT

Mẫu số

Nội dung

1

242-KH/ĐU

Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chi bộ, đảng viên năm 2018 của Đảng ủy Trường ĐH Luật TP. HCM

 2    Phiếu tự liên hệ biểu hiện suy thoái
3

Mẫu 1

Bản kiểm điểm của tập thể chi ủy

4

Mẫu 2

Bản kiểm điểm của đảng viên năm 2018 dành cho CB,GV

5

Mẫu 2A

Bản kiểm điểm của đảng viên năm 2018 dành cho hưu trí và SV đã tốt nghiệp làm lĩnh vực ngoài quốc doanh

6

Mẫu 2B

Bản kiểm điểm của đảng viên năm 2018 dành cho SV

7

Mẫu 3A

Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại chi bộ

8

Mẫu 5

Phiếu đảng viên tự phân tích, đánh giá xếp loại

9

Mẫu 6

Phiếu đánh giá xếp loại đảng viên của chi ủy/đoàn thể

10

Mẫu 7

Phiếu xếp loại đảng viên

11

Mẫu 8

Phiếu tổng hợp đề xuất mức chất lượng

12

Mẫu 9

Phiếu biểu quyết xếp loại chi bộ

13

Mẫu 10

Danh sách kết quả xếp loại chi bộ

14

Mẫu 11

Phiếu bổ sung lí lịch

15

Mẫu 12

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xếp loại chi bộ

16

Mẫu 13

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xếp loại đảng viên

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn, số nội bộ 160, email: vpduy@hcmulaw.edu.vn (hoặc đ/c Nguyễn Thành An) để được hỗ trợ.

Trân trọng.

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY – CÔNG ĐOÀN

 


--%>
Top