Hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ Trường đối với Tân sinh viên

HƯỚNG DẪN

THỦ TỤC CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG VỀ ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN

-----

 

 * Bước 1: Xin Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và nhận túi hồ sơ Đảng viên

Tân sinh viên là đảng viên chuẩn bị 2 loại giấy tờ sau:

- Bản tự kiểm điểm: Đảng viên viết Bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên của năm trước và thời gian trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng.

- Bản photo Giấy báo nhập học do Trường Đại học Luật TP.HCM cấp (không cần công chứng)

Và gửi cho Chi ủy nơi đang sinh hoạt đảng (Trường phổ thông) để được Giới thiệu sinh hoạt Đảng về Đảng bộ Trường Đại học Luật TP.HCM. Chi ủy sẽ viết Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và hướng dẫn các bước tiếp theo để đảng viên nhận túi Hồ sơ Đảng viên (đã được niêm phong).

Lưu ý: Cách ghi giấy giới thiệu:

+ Mục “kính gửi”: Ghi: Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM

+ Mục: “được sinh hoạt đảng ở đảng bộ (chi bộ) cơ sở”: Ghi: “Đảng bộ Trường Đại học Luật TP.HCM”

 

* Bước 2: Nộp túi Hồ sơ Đảng viên tại Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM.

- Đảng viên tự mang túi Hồ sơ Đảng viên (còn nguyên niêm phong) nộp trực tiếp cho Văn phòng Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM (Số 03 Công Trường Quốc tế, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (ngay Hồ Con Rùa), điện thoại 028 38294535).

- Văn phòng Đảng ủy Khối tiếp nhận Hồ sơ Đảng viên, kiểm tra bàn giao hồ sơ cho đảng viên chuyển Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng đến đảng bộ Trường để làm thủ tục tiếp nhận.

Lưu ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt, đảng viên phải nộp hồ sơ tại Văn phòng Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TP.HCM.

 

* Bước 3: Đảng viên mang Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng từ Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TP.HCM nộp cho Văn phòng Đảng ủy Trường để tiếp nhận và phân về chi bộ.  

- Đảng viên trực tiếp nhận Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng (còn niêm phong)từ Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TP.HCM nộp lại cho Văn phòng Đảng ủy Trường tại Phòng A805 – Trụ sở Nguyễn Tất Thành) để tiếp nhận và phân về chi bộ.  

- Văn phòng Đảng ủy tiếp nhận và ghi tên đảng viên vào sổ Danh sách đảng viên của Đảng bộ, sau đó tiếp tục giới thiệu đảng viên đến các Chi bộ sinh viên để sinh hoạt.

- Chi ủy chi bộ sinh viên tiếp nhận và ghi tên đảng viên vào sổ Danh sách đảng viên của chi bộ, Chi ủy ký xác nhận vào Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng.

- Hoàn thành thủ tục tiếp nhận ở cấp cơ sở.  

Lưu ý:

- Đảng viên cần cung cấp số điện thoại và Email cho Văn phòng Đảng ủy Trường và Chi ủy chi bộ để tiện liên hệ trong công tác và sinh hoạt Đảng. Đảng viên cần biết số điện thoại và Email của Bí thư chi bộ để liên hệ khi cần.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ, đảng viên liên hệ với Văn phòng Đảng ủy trường, điện thoại 028 39400989- số nội bộ 180 hoặc trực tiếp đồng chí Đặng Phước Thông (0935756657) để được hỗ trợ.

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

--%>
Top