Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

 STT Họ tên Chức vụ
 1 Trần Hoàng Hải Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường
 2 Bùi Xuân Hải Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.
3 Vũ Văn Nhiêm
Ủy viên Ban Thường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
4 Võ Thị Kim Oanh Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa
5 Lê Trường Sơn
Ủy viên Ban chấp hành, Phó Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
6 Lê Thị Thúy Hương Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn
7 Lê Văn Hiển Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng phòng phụ trách, Bí thư chi bộ

--%>
Top