Công văn về việc gửi chương trình hoạt động năm 2019 để Đảng ủy cho ý kiến

Kính gửi:       - Chi ủy (Bí thư) chi bộ;

- Các Ban của Đảng ủy;

- UBKT của Đảng ủy;

- Ban Chấp hành Công đoàn;

- Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh;

- Ban Chấp hành Hội Luật gia;

- Ban Chấp hành Đoàn trường – Hội Sinh viên;

- Hội thể thao đại học chuyên nghiệp.

 

Căn cứ Kết luận tại cuộc họp Đảng ủy định kỳ tháng 12/2018 và Thông báo số 241-TB/ĐU ngày 27/12/2018 của Đảng ủy, để Đảng ủy kịp thời xem xét có ý kiến lãnh đạo tổng thể hoạt động của Đảng ủy

và các Đoàn thể trong năm 2019, Văn phòng Đảng ủy – Công đoàn đề nghị:

1/ Đối với các chi bộ, UBKT và các Ban của Đảng ủy:

Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết của chi bộ, UBKT và các Ban trong năm 2019.

2/ Đối với các Đoàn thể:

Ban Chấp hành các Đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong năm 2019 có dự kiến kinh phí đính kèm.

3/ Các đơn vị gửi kế hoạch về Văn phòng Đảng ủy – Công đoàn (qua email và văn bản có chữ ký của Lãnh đạo các chi bộ, Ban, Đoàn thể) trước ngày 15/01/2019 để Văn phòng Đảng ủy – Công đoàn tổng hợp trình Đảng ủy cho ý kiến tại cuộc họp định kỳ tháng 01/2019 trước khi các Đoàn thể trình Hiệu trưởng phê duyệt kinh phí.

Trân trọng.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ đ/c Nguyễn Thành An – Phó Chánh Văn phòng.

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY – CÔNG ĐOÀN

--%>
Top