Công văn 223-CV/ĐU về việc thực hiện một số nội dung về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN BÁO CÁO:

Mẫu số 1:
Báo cáo trước khi đi nước ngoài
Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file 
Mẫu số 2:
Báo cáo kết quả chuyến đi nước ngoài
  download file đính kèm tại đâyDownload file
Mẫu số 3:
Báo cáo người thân ở nước ngoài
 MAU 3 BAO CAO NGUOI THAN O NUOC NGOAI.doc
Top