Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

 STT Họ tên Chức vụ
 1  Bùi Xuân Hải Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng
 2 Trần Hoàng Hải  Ủy viên thường vụ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường
3 Lê Trường Sơn Ủy viên Ban chấp hành, Phó Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
4 Võ Thị Kim Oanh Ủy viên ban chấp hành, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa
5 Phạm Duy Quang Ủy viên ban chấp hành, Trưởng phòng
6 Lê Thị Thúy Hương Ủy viên ban chấp hành, Trưởng phòng
7 Lê Văn Hiển Ủy viên ban chấp hành, Phó trưởng phòng phụ trách
8 Vũ Văn Nhiêm Ủy viên ban chấp hành, Trưởng khoa

Top